גיטרה קלאסית

 1. החלפת מיתרים אחת לחודש מונעת לכלוך בצואר הגיטרה, פגיעה בסאונד ובכיוון הכללי. 
 2. חשוב לדעת – מיתרים שלא מנגנים עליהם נהרסים מהר יותר ממיתרים שמנגנים עליהם בקביעות. בכל מקרה, אין 
 3. להשאיר גיטרה ללא מיתרים מותקנים עליה.
 4. אין לחשוף הגיטרה לחום, לקור ולשנויי טמפרטורה קיצוניים. אין להשאיר גיטרה בשמש ואין לחשוף אותה למים וללחות.
 5. אין להשעין גיטרה על הצואר (קיר, כיסא וכו’). אין להרים את הגיטרה מהצואר, אלא רק מאיזור החיבור בין הגוף לצואר.
 6. אין לכוון את הגיטרה אם לא יודעים כיצד לעשות זאת.

גיטרה חשמלית ובס

 

 1. סעיפים 1-4 מגיטרה קלאסית.
 2. אם מחליפים לסט מיתרים בעל עובי שונה, יש להביא את הגיטרה ל-SET-UP.
 3. על מנת להאריך את חיי החלקים האלקטרוניים, יש להיזהר בעת הכנסת כבל הגיטרה והוצאתו, יש להשתמש בסלקטור.
 4. ובפוטנציומטרים (ווליום וטון), יש להימנע מפתיחת מכסה הגיטרה שמגן על החלקים האלקטרוניים.
 5. גיטרות עם פלויד רוז (גשר צף) – יש לקבל הדרכה כיצד להחליף בה מיתרים אצל מורה הגיטרה או אצל הגיטריסט בחנות.
 6. מומלץ להביא את הגיטרה לבדיקת SET-UP אחת לחצי שנה